Upprop

Svenska kyrkan har funnits sedan slutet av 1980-talet. Vi vill genom bildandet av Stiftelsen Svenska kyrkan, Costa Blanca", understödja den viktiga verksamhet som Svenska kyrkan bedriver på Costa Blanca, vilken ger svenskar, permanentboende och tillfälliga besökare, en samlingsplats för gemenskap. Svenska kyrkan, Costa Blanca, bedriver sin verksamhet i hyrda lokaler. För att långsiktigt kunna bedriva verksamheten behövs ekonomiskt bidrag, vilket vi, genom bildandet av stiftelsen, räknar med att kunna lämna i erforderlig omfattning. Stiftelsen skall genom att erhålla donationer, på sikt, kunna förvärva de hyrda lokalerna, och hyra ut dessa till Svenska Kyrkan, Costa Blanca. Stiftelsen skall även kunna ge direkta bidrag till Svenska kyrkan, Costa Blanca. Genom att kunna förvärva kyrkolokalen och genom att kunna ge bidrag ges möjlighet för Svenska kyrkan, Costa Blanca, att långsiktigt kunna fortsätta sin verksamhet.

Den första styrelsen kommer att bestå av:
Göran Tyréus
Per-Erik Persson
Britt-Mari Folkesson
Sven Berggren

För mer information gå till vår kontakt sida och fyll i formuläret

Stockholm 2012-04-20

Copyright © 2012-2019 Stiftelsen Svenska Kyrkan Costa Blanca