Gåvor/Donationer

Svenska kyrkan, Costa Blanca, bedriver sin verksamhet idag i hyrda lokaler. Stiftelsens huvudmål är att för att säkra dess verksamhet långsiktigt, kunna förvärva lokaler för upplåtande till Svenska kyrkan Costa Blanca, på fördelaktiga vilkor, men även kunna stötta dess verksamhet i mån av behov.

Stiftelsen mottager Din gåva/donation, såväl liten som stor med stor tacksamhet.

Tänk gärna på Stiftelsen och dess mål vid något speciellt tillfälle i livet.

Sätt gärna in ett bidrag på Stiftelsens bankgiro 106-8410.

Copyright © 2012-2019 Stiftelsen Svenska Kyrkan Costa Blanca