AltareStiftelsen är knuten till Svenska kyrkan, Costa Blanca och har som ändamål att stödja den verksamhet, som Svenska kyrkan bedriver på Costa Blanca. Målet är också att skapa ett kapital för att kunna förvärva lokaler till dess verksamhet och därmed sänka kyrkans kostnader och säkra dess bevarande.

Svenska Kyrkan Costa Blanca Logo
SKUT logo