Välkommen till Stiftelsen Svenska Kyrkan

Stiftelsen är knuten till Svenska kyrkan Costa Blanca och har som ändamål att stödja den verksamhet, som Svenska kyrkan bedriver på Costa Blanca. Målet är också att skapa ett kapital för att kunna förvärva lokaler till dess verksamhet och därmed sänka kyrkans kostnader och säkra dess bevarande.

Copyright © 2012-2019 Stiftelsen Svenska Kyrkan Costa Blanca